Kontaktperson:
Harald Edvardsen 911 31 365

Mail:sbg.agder@speiding.no

Styret:
Leder/styreleder/gruppeleder:
Jan Magne Person Herstadhagen
Nestleder: Harald Edvardsen 911 31 365
Styremedlem: Sveinung Throndsen Gloppen 911 46 564 (permisjon)
Styremedlem: Kristoffer Reigstad 977 76 155
Styremedlem: Håkon Isaksen 936 70 502


Kasserer
Tore Thorbjørnsen 920 63 482


Mail: sbg.agder@speiding.no
Organisasjonsnummer: 921 593 538
Bankkonto: 28015080061
Nettside: Sbga.djoin.no

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.