Torsdag 10. oktober - Søndag 20. oktober

Grunnkurs beredskap

Kurset gir grunnleggende kunnskap om beredskap og er nødvendig
for medlemskap i speidernes beredskapsgruppe ( SBG).
Etter fullført kurs kan du delta på leteaksjoner(18år) , beredskapsvakter og andre
aktiviteter i regi av SBG.

Program:

Torsdag 10.oktober 1730 - 2100:
Norsk grunnkurs førstehjelp del 1
Redningstjenesten i Norge

Torsdag 17.oktober 1730 - 2100:
Norsk grunnkurs førstehjelp del 2
Forberedelse til praktisk helg

Fredag 18.oktober - Søndag 20.oktober
Dette er en praktisk helg hvor vi øver på basisferdigheter for søk- og redningsoppdrag.
Vi sover ute nok ute en av nettene.

Fredag:
Repetering/praktisk bruk av samband
Nødnett – tilstreber å bruke dette, fordi vi bruker dette mest og trenger mest øving på det
VHF – de uten nødnettkurs må bruke dette

Lørdag:
Orientering
GPS
Kart og kompass
Orientering og søk i lys og mørke
Søksteori
Sykkelhjulmodell (ulike kategorier savnede, hvordan regne ut 25%)
Søksformer + praksis (Sti, sti med flanke, pkt søk)
Opptreden ved funn
Førstehjelp
Opptreden på skadested
Pasientundersøkelse (ABCDE)
ABC(DE) tiltak
Transport (TASS, båresurring)
Hypotermi (hold pasienten varm)
Hvordan samarbeider vi med andre i FORF, Samvirke

Søndag:
Retur fra søk
Debrief
Hvordan gikk øvelsen?
Psykiske påkjenninger etter et søk (Stressreaksjoner/ alarmreaksjoner)
Alarm – Hva gjør man?

Påmeldingsfrist er 1.oktober. Kurset holdes i Kristiansands området, nærmere informasjon kommer etter endt påmelding